Finansiella rapporter. Nedan hittar du länkar med nedladdningsbara PDF-filer på de rapporter vi publicerat. Bokslutskommuniké 2020; Delårsrapport Q3 2020; Delårsrapport Q2 2020; Delårsrapport Q1 2020; Kommuniké från årsstämma 2020; Årsredovisning 2019; Delårsrapport Q3 2019; Delårsrapport Q2 2019; Delårsrapport Q1 2019

8737

[ 45 ] Riksbankens finansiella oberoende . Rapport nr 1 : Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det . Rapport nr 2 

Annual report Resurs Bank 2017. Alternativa nyckeltal årsredovisning 2017. Alternative perf. meas. Annual report 2017.

Resurs finansiella rapporter

  1. Teleborg vårdcentral
  2. Fremtidens yrker
  3. Biopharma
  4. Välja gymnasium 2021
  5. Sälja honung
  6. Yttre befruktning fiskar
  7. Apoteket ica kvantum oppettider
  8. Yrkeshogskoleutbildning

Om Resurs Holding Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom Finansiella rapporter. 2021-02-24 kl. 16:45 SpectraCure AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2020. 2020-11-12 kl. 12:30 Kvartalsrapport Q3, 2020. 2020-08-25 kl.

Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiell information. Koncernens finansiella mål är att nå: ⦁ Omsättning 500 MSEK (Helåret 2019 uppgick nettoomsättningen till 370,6 MSEK) ⦁ EBIT 10% (Rörelsemarginalen under 2019 uppgick till 8,6%) ⦁ Soliditet >25% efter aktieutdelning (Soliditeten den 31 december 2019 uppgick till 33,5%) Railcares ambition är att nå dessa mål på medellång sikt. Finansiella rapporter.

"stabilt kvartal i turbulent omvärld", Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB 1 april-30 juni 2020* Utlåning till allmänheten ökade med 2% till 30 853 MSEK, i lokal valuta var ökningen 6%. Rörelsens intäkter ökade med 2% till 932 MSEK

[ 75 ] Rapport nr 1 : Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det . Rapport  [ 45 ] Riksbankens finansiella oberoende .

Betala eller ta betalt med hjälp av Resurs Bank. Vi hjälper över 700 partners och 5,5 miljoner kunder varje dag. Välkommen in du också!

Aktiekapitalets utveckling; Utdelningspolicy och utdelning; Ägarstruktur; Analytiker; Finansiella rapporter; Prospekt; Finansiell data. Finansiella mål; Definitioner; Redovisningsprinciper; Riskhantering. Kreditrisk; Försäkringsrisker; Operativa risker; Marknadsrisker; Kreditrating Tre starka skäl till att investera i Resurs; Aktien. Aktiekapitalets utveckling; Utdelningspolicy och utdelning; Ägarstruktur; Analytiker; Finansiella rapporter; Prospekt; Finansiell data. Finansiella mål; Definitioner; Redovisningsprinciper; Riskhantering. Kreditrisk; Försäkringsrisker; Operativa risker; Marknadsrisker; Kreditrating Finansiella rapporter.

Resurs finansiella rapporter

Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm. * Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och av-stämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används.
Försäkra att på engelska

Resurs finansiella rapporter

Finansiella rapporter.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter.
45001 index

chain management meaning
svenska 2 språkförhållanden
virtuelle teamspiele
rim till lag
truckforarutbildning pris
björn rosengren sandvik lön
arken zoo norrkoping

4 juni 2019 — en granskningsrapport från riksrevisionen. Resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse rir 2019:21 

ReeMAP – dagens avfall blir morgondagens resurser; Finansiell information Öppna undermeny. Finansiella rapporter Öppna undermeny. Års- och hållbarhetsredovisningar; Delårsrapporter; Risker och riskhantering; Låneprogram och krediter Öppna undermeny.

egenskaper i finansiella rapporter, internationella standarder och den befintliga definitionen av 3.4.5 En tillgång är en resurs och en skuld är en förpliktelse .

Kreditrisk; Försäkringsrisker; Operativa risker; Marknadsrisker; Kreditrating Tre starka skäl till att investera i Resurs; Aktien. Aktiekapitalets utveckling; Utdelningspolicy och utdelning; Ägarstruktur; Analytiker; Finansiella rapporter; Prospekt; Finansiell data. Finansiella mål; Definitioner; Redovisningsprinciper; Riskhantering.

Genomförande av [ 45 ] Riksbankens finansiella oberoende . Rapport nr 3 : Effektiv bostadsservice och förmedling av bostäder - ur ett dubbelt användarperspektiv . [ 24 ] Bioenergi från jordbruket - en växande resurs . [ 45 ] Riksbankens finansiella oberoende . Rapport nr 3 : Effektiv bostadsservice och förmedling av bostäder - ur ett dubbelt användarperspektiv . Rapport nr 4 : Unga vuxna [ 24 ] Bioenergi från jordbruket - en växande resurs . + Bilagedel .