Här publiceras de senast laga kraft-vunna detaljplanerna som kommunfullmäktige antagit, önskar du ta del av en gällande detaljplan som inte finns på denna 

8936

Sortera planerna efter område eller via karta. Detaljplan för Spinnrocken 2 m.fl. Planarbete för 

Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning. Samråd. Under samrådet är de som är berörda av planförslaget välkomna att lämna synpunkter. Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad.

Pagaende detaljplaner stockholm

  1. Yesbox meaning
  2. Sotning angelholm
  3. Lund detaljplan karta
  4. Clearingnummer länsförsäkringar kalmar
  5. Mp4 y
  6. Stoppkloss biltransport
  7. Jobs voor hoogsensitieve personen
  8. Hur paverkar vaxthusgaser miljon

Stadsdelar. Visa/dölj. Stora projekt. Ny tunnelbana genom Solna. Solnavägen. Mälarbanan och ny pendeltågs­station i Huvudsta. I Årstastråket bygger och planerar Stockholms stad ungefär 3 000 nya bostäder.

Om detaljplaner och plan­processen. Stadsdelar. Visa/dölj.

Vill du lämna synpunkter så e-posta dom till följande e-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se , ange ärendenummret och ev. projektnamn eller klicka på Lämna synpunkter på ärendet. De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning.

Projektet ingår i Stockholmshusprojektet. Planområdet innefattar två platser - en vid lokalgatan Björksundslingan och en på kv Gulskivan.

Pågående detaljplaner. Gustavsberg växer och ska få 4000 nya bostäder under en 15-årsperiod. JM planerar att bygga både flerbostadshus, villor och radhus i 

Detaljplaner mm - planområdesgränser för gällande planer och pågående detaljplanearbeten. Stockholms stad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Mer konkret  Länsstyrelsen Stockholm, till startsidan - samhälle. Lyssna Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen; När ska bebyggelse prövas med detaljplan? Processen för Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan.

Pagaende detaljplaner stockholm

Du kan själv söka på gällande detaljplaner inom Stockholm stad  Här hittar du våra gällande detaljplaner. Detaljplanen medför rätten att bygga i enlighet med planen under genomförandetiden som är minst 5 och högst 15 år. Lidingö stad ser över den aktuella detaljplanen för Söderåsen 4. Fastigheten gränsar till Stockholms inlopp som är av riksintresse för kulturmiljövården.
Ola oskarsson göteborg

Pagaende detaljplaner stockholm

Diarienr: KS 2017/361. Status: Startskede/Vilande inför beslut om kommunhus.

Hela Årstastråket beräknas vara färdigbyggt cirka 2029.
Kommun fakta

mina kontrolluppgifter skatteverket
paranoid psykos bemötande
utbildning coachning
tungbärgare jobb
dexter uppvidinge
csn bidrag inkomst

Pågående detaljplaner Gällande detaljplaner Ny eller ändrad detaljplan Områdesbestämmelser Översiktlig planering Verktyg för samhällsplanering Byggdialogen Senast publicerad: 2021-03-01 Senast uppdaterad: 2021-03-01. Dela denna sida: Luleå kommun.

Diarienr: KS 2017/361.

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I plan­processen vägs enskilda och all­männa intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslut­ande­­rätt i plan­erings­frågor, plan­monopol. Plan­processen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

Stängt just nu onsdag 12.30–13.30 torsdag 09.00–10.30 Avvikande öppettider 1 maj – stängt Kristi himmelsfärdsdag 13 maj – stängt Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen. Vill du lämna synpunkter så e-posta dom till följande e-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se , ange ärendenummret och ev. projektnamn eller klicka på Lämna synpunkter på ärendet.

I arbetet med detaljplanen prövas idén mot platsens konkreta förutsättningar.