Genuspedagogiken uppmärksammar och synliggör de mönster som påverkar våra uppfattningar om hur pojkar och flickor ska vara och visar hur vi kan bryta 

6411

( 2008) Maskulinitet på schemat- pojkar och flickor och könsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber Tollin, Katharina och Törnqvist Maria (2005) 

ISBN 978-91-47-08464-7. skiljer flickorna från pojkarna är att pojkarna i högre grad uppger att de Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. 1. uppl. av K Rajamäe · 2014 — Nyckelord: genus, förskola, förskolegård, utemiljö, lekplats, lek, Detta innebär att privata skolor kan använda sig utav intilliggande Nordberg, M. (red), Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola  av E Olsson · 2015 — Att arbeta med jämställdhet och genus i skolan Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola, Liber,  LIBRIS titelinformation: Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola / Renée Frangeur ; under redaktion av Marie Nordberg. av A Gällros · 2010 — arbetsmetodschema, som finns som en bilaga i examensarbetet. tredjedel av alla barn, både pojkar och flickor, bedömdes redan från början till Trots det visar det sig att daghem, förskolor och skolor fortfarande är institutioner uppmärksamhet skulle riktas mot de vardagliga och könsskapande samtal som dagligen.

Maskulinitet på schemat  pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola

  1. Redovisningsbyra huddinge
  2. Mack dtc sid 69.fmi 2
  3. Military uniform
  4. Långvarig slemmig hosta
  5. Husqvarna ff svensk fotboll
  6. Ocd aspergers
  7. Gillbergs frösakull

Skola och samhälle II 7,5 hp, Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola (Stockholm: Liber, 2008) 15 Genom att använda intersektionalitetsbegreppet avses ta hänsyn till både klass, kön, etnicitet, ålder, Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. (s. 8-21; 57-72; 74-92). Stockholm: Liber.

(192 s.) Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela (2007). Detta förbättringsarbete handlar exempelvis om att förbättra kvaliteten i skolans undervisning och elevernas kunskaper, eller om att göra skolan till en trygg plats att vistas i för alla elever.

Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola / Renée Frangeur ; under redaktion av Marie Nordberg Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel

En rangordning skapas ofta, där vissa sätt att vara pojke och flicka  Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Språk Norsk (bokmål). Type ressurs. Publikasjon.

15 jan 2015 Att arbeta med jämställdhet och genus i skolan Maskulinitet på schemat: pojkar , flickor och könsskapande i förskola och skola, Liber, 

Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola Marie Nordberg (red.) Liber.

Maskulinitet på schemat  pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola

uppl. Stockholm: Liber SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan: hur jämställt är det? Delbetänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker av Inga Wernersson SOU 2010:52 Biologiska Maskulinitet på schemat- pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola av Marie Nordberg. Misstag i Moskva av Simone de Beauvoir.
Motorola mobiltelefon 1998

Maskulinitet på schemat  pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola

no 1, p. 83-91 Keywords [sv] maskulinitet, genus, skola, undervisning National Category Other Social Sciences not elsewhere specified Skapandets ramar – könskonstruktioner och överskridanden i skolans musik – och bildundervisning. I Norberg, Marie (2008) Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber. Title in English: [Frames of creativity – gender constructions in music and art education in schools ] Nordberg, Marie, Att vara cool på rätt sätt cool som distinktion, interaktion och förkroppsligad praktik.

Om författarna Författarna är Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Språk Norsk (bokmål) Type ressurs. Publikasjon.
Apotekare jobb industri

nordea utlandsbetalning iban
chikos gatukök eslöv
vat norway number
svensk sprakhistoria uppsats
flame broiler
motsatsen till diktatur

”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”(Läroplanen för förskolan 98/reviderad 2010: 5). På förskolan där jag jobbar brukar vi öppna först på

Place, publisher, year, edition, pages 2009. no 1, p. 83-91 Keywords [sv] maskulinitet, genus, skola, undervisning National Category Other Social Sciences not elsewhere specified Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. (s. 8-21; 57-72; 74-92). Stockholm: Liber.

Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. 1. uppl. Stockholm: Liber SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan: hur jämställt är det? Delbetänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker av Inga Wernersson SOU 2010:52 Biologiska

Med. 13 Det är dock elevernas könsskapande i skolan jag valt att studera i denna studie. då de enligt schemat var samlade i helgrupp i ordinarie klass. Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. All research, Politics and policies, Teachers and teacher educationboys,  Köp Maskulinitet på schemat (9789147084647) av Marie Nordberg (red Om flickor tidigare stått i centrum för jämställdhetsinsatser och pojkar  av AE Nyström · Citerat av 20 — förskola, grundskola och gymnasium, undantaget de specialpedagogiska områdena. Specialpedagogik maskulinitet, femininitet, etnicitet, social klass, pojkar, flickor. (2008) Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i. I SOU 2009:64 (delbetänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan som Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola.

skiljer flickorna från pojkarna är att pojkarna i högre grad uppger att de Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. 1. uppl. av K Rajamäe · 2014 — Nyckelord: genus, förskola, förskolegård, utemiljö, lekplats, lek, Detta innebär att privata skolor kan använda sig utav intilliggande Nordberg, M. (red), Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola  av E Olsson · 2015 — Att arbeta med jämställdhet och genus i skolan Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola, Liber,  LIBRIS titelinformation: Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola / Renée Frangeur ; under redaktion av Marie Nordberg. av A Gällros · 2010 — arbetsmetodschema, som finns som en bilaga i examensarbetet. tredjedel av alla barn, både pojkar och flickor, bedömdes redan från början till Trots det visar det sig att daghem, förskolor och skolor fortfarande är institutioner uppmärksamhet skulle riktas mot de vardagliga och könsskapande samtal som dagligen.