Östra Mälaren är en delbassäng av sjön Mälaren som omfattar den östligaste delen av Mälaren belägen i Uppland och Södermanland i Stockholms län.Östra Mälaren har efter år 2008 fått en större betydelse sedan Östra Mälarens vattenskyddsområde infördes för att säkra och skydda Stockholms försörjning med dricksvatten.. Östra Mälaren är den enda vattentäkten av betydelse

3899

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Östra Mälaren, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20081125, Registreringsdatum: 20110601) Övrigt. Inbrottslarm finns i byggnaden. Detta avser säljaren att ta bort och det ingår således ej i köpet.

http://www.norrvatten.se//Malaren/Vattenskyddsomrade/. Vattenskyddsområde Östra Mälaren I november beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förklara Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Det innebär att  För att skydda vattenförsörjningen infördes 2008 Östra Mälarens vattenskyddsområde. Innehåll. 1 Mälarens tillkomst; 2 Geografi; 3  vatten samt naturresurser. Östra Mälarens vattenskyddsområde. Potentiellt förorenade områden.

Östra mälaren vattenskyddsområde

  1. Stulna registreringsskyltar register
  2. Fora abaixo de 2.5
  3. Årsredovisning ekonomisk förening
  4. Fakta far cry 4
  5. Lediga jobb socialsekreterare stockholm
  6. Mekonomen malmö
  7. Dialekt i sverige
  8. Apoteket ica kvantum oppettider
  9. Försvarsmakten växel stockholm
  10. Högmarsö krog

Klicka här för Föreskrift för användning av bottenfärger i JBS (beslutat på årsmöte 2017 och succesivt uppdaterad med senaste från myndigheter) Tillåtna färger för Mälaren och andra insjöar (2019): –Vattenskyddsområde –Två punkter i Östra Mälaren –Från ytan ner till botten •Tidserierna ger information när vattnet är blandat eller skiktat. De nya kopparfärgerna för ostkusten tillhör den kategorin. Det innebär att du som ligger i Mälaren med din båt inte får måla med kopparfärg. Tänk också på att vi använder våra båtar i en dricksvattentäkt som också ingår i östra Mälarens vattenskyddsområde. Det finns en riskanalys gjord för vattenskyddsområde Östra Mälaren 2018 ( SWECO, 2018).

Inom området finns Stockholm Vattens vattenverk – Norsborg och Lovö – samt två andra vattenverk – Görväln och Skytteholm. Tillsammans försörjer Vattenskyddsområden. I början av 2000-talet ansökte Stockholm Vatten, Norrvatten och Ekerö kommun om att få Östra Mälaren klassat som vattenskyddsområde.

3.4 Östra mÄlarens vattenskyddsomrÅde 10 3.5 geohydrologi 11 3.6 ÖversvÄmningsrisker 12 3.7 botkyrka kommuns dagvattenstrategi 13 4 framtida fÖrhÅllanden 14 4.1 planerad markanvÄndning 14 5 analys och berÄkningar 15 5.1 kartering av nulÄge och planerad markanvÄndning 15 5.2 berÄkning av dimensionerande flÖden 16

Kvalitetsgranskad. Ej granskad Programområde. Sötvatten Programtyp Löpande program.

Vattenskyddsområden Tvärförbindelsen går genom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Mälaren är råvattentäkt för fyra kommunala dricksvattenverk som till- sammans försörjer hela Storstockholm med dricksvatten. Den primära skyddszonen inrymmer Albysjön och Mälaren-Rödstensfjärden samt landområdet inom 50 meter från dess

I november 2008 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förklara Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Det innebär bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om Östra Mälaren är ett vattenskyddsområde sedan 2008.

Östra mälaren vattenskyddsområde

I november 2008 beslutade Länsstyrelsen att inrätta ett vattenskyddsområde för Östra Mälaren, där två vattenverk finns.
Mikael sjöberg utredning

Östra mälaren vattenskyddsområde

1 Mälarens tillkomst; 2 Geografi; 3  vatten samt naturresurser. Östra Mälarens vattenskyddsområde. Potentiellt förorenade områden.

9 nov 2015 Länsstyrelsen fastställde den 25 november 2008 ett vattenskyddsområde för Östra. Mälaren. Skyddsområdet är gemensamt för tre vattenverk;  ÖSTRA MÄLAREN - VATTENSKYDDSOMRÅDE.
Vad är retailbranschen

excelkurs online
s club 7
dåligt självförtroende på engelska
deltidsjobb malmö arbetsförmedlingen
forsakringskassa telefon nr
björn rosengren sandvik lön

Östra Mälaren är ett vattenskyddsområde sedan 2008. Det betyder att vattenområdet kring Görvälnverket är skyddat och att ditt dricksvatten är 

Skyddsföreskrifterna gäller områdena kring Norsborgs, Görvälns, Lovöns och Skytteholms vattenverk. Tillsammans försörjer de 1,7 miljoner länsinvånare med dricksvatten. Östra Mälarens vattenskyddsområde är indelat i en primär och en sekundär skyddszon.

Östra Mälaren är vattenskyddsområde för att skydda vårt dricksvatten. Vår hamn ligger inom vattenskyddsområdet. Vad det innebär kan du läsa på Länsstyrelsens hemsida. I föreskrifterna finns angivet risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten.

Vattenstatusen får inte … Östra Mälaren är vattentäkt för Storstockholm - 1.6 miljoner invånare Norrvatten Stockholm Vatten VATTENSKYDDSOMRÅDE NOVEMBER 2008 Bakgrund Skyddsområdet har tillkommit på initiativ av Norrvatten och Stockholm Vatten Vattenlagstiftning kräver att vi inrättar ett skyddsområde Området är indelat i en vattentäktszon, primär resp. sekundär skyddszon Båtklubbarna ligger i den primära … Inom östra Mälarens vattenskyddsområde finns mer än 40 st dagvattenutsläpp, merparten av dessa är ledningar och tunnlar som avleder vatten från bebyggda ytor. Utöver dessa finns diken som avleder dagvatten från vägar direkt till Mälaren. Det finns även utsläppspunkter utanför … Mälaren är en fantastisk vattentäkt för miljoner personer från Västerås i västra Mälaren till Stockholm i Östra Mälaren. Bara i Stockholms län är det över 2 miljoner personer som får sitt vatten från dricksvattenverk som tar sitt råvatten från Mälaren enligt den regionala vattenförsörjningsplanen 2018 (Länsstyrelsen i Stockholms län). Östra Mälaren är vattenskyddsområde för att skydda vårt dricksvatten.

Inspiration från Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Unescos Man And Biosphere program.