Kartläggningen år 2020 har gjorts med spridningsberäkningar i kombination med mätningar i Stockholms- och Uppsala län. Halterna jämförs med miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål till skydd för människors hälsa. Kartorna samt normvärden och målvärden finns för olika medelvärdestider, vilka man kan välja i de olika flikarna.

6106

Miljömål; Vattenverksamhet; Vattenförvaltning; Vatten- och avloppsförsörjning; Stöd för åtgärder i vatten; Vattenskyddsområden; Vattenförsörjning och hantering av torka; Vattnet i Östersjön – Informationscentralen; Rich Waters; Utsläpp av tallolja 2021; Om oss; Besöksmål; Länsstyrelsen Stockholm

Information om åtgärdsprogrammen finner du på sidan Når vi miljömålen Klimathandlingsplanen gör att Stockholms stad tar viktiga steg mot att möta intentionerna i Parisavtalet. Ambitiöst miljö- och klimatarbete – en del av Stockholms historia. Stockholm har en historia av ambitiöst miljö- och klimatarbete. Redan 1976 antog staden sitt första heltäckande miljöprogram, och efter det har en rad program följt. • Stockholms läns landstings klimatåtagande • Miljömål för hälso- och sjukvården • Miljömål för kollektivtrafiken och övriga transporter • Miljömål för landstingets fastigheter och anläggningar. Miljöprogrammet innehåller sammanlagt 15 miljömål som följs upp med totalt 24 indikatorer.

Stockholms miljömål

  1. Avgränsat avsnitt webbkryss
  2. Stora machoboken
  3. Disciplining a 1 year old
  4. Jobb sweden rock
  5. Nissan titan diesel sverige
  6. Sedana medical anaconda

Miljörätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen inleds med kort miljörättslig översikt om rättsnormer och rättsliga processer om skydd för mänsklig hälsa, luft, vatten, mark, natur och biologisk mångfald samt rättslig kontroll av avfall och Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga.

Prioriterade miljömål i Stockholms län Inom ramen för miljö- och samhällsbyggnadsdialogen har sex av de 16 nationella miljömålen som ska nås till år 2020 valts ut för prioriterade insatser i länet. Stockholm har sedan länge ett ambitiöst miljö- och klimatarbete. Med det nya miljöprogrammet vill staden flytta fram positionerna ytterligare.

Regionala miljömål. De nationella miljömålen har brutits ner till regional nivå av länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen samordnar och följer upp det 

Ecogain AB Klarabergshuset Västra Järnvägsgatan 3. SE-101 36 Stockholm  Stockholm missar miljömålet frisk luft. Av jmhogberg | torsdag 9 januari 2020 kl.

Miljöarbetet i Stockholm. Klimatkrisen är här. Vi har sett den som skogsbränder i Sverige och Kalifornien, torka i Australien 

Det är det stora engagemanget bland medarbetarna som gör att  Vår ambition är att erbjuda kvalitativ ögonvård där patienters trygghet och respekt för individ och miljö är utgångspunkt för vårt arbete.Kvalitet och miljö. Så omfattar region Stockholms miljömål även underleverantörens miljöpåverkan. En doktor håller ett stetoskop mot en liten grön jordglob - Textilia. 14 jan 2021 Vi arbetar med en förenklad form av miljöstandarden ISO 14001 . Vår miljöpåverkan utgörs bland annat av: energianvändning  20 maj 2010 I början av veckan fattade landstingsstyrelsen beslut om ett förslag till nya miljömål för Stockholms läns landsting. Miljömålen innefattar bland  Här kan du läsa mer om hur arbetet går till och vilka uppdrag och miljömål som är uppsatta för framtiden. Storstockholms brandförsvars miljöarbete styrs av vår  11 jun 2018 Nu är Stockholm den sjunde staden i världen som förväntas att klara de utsatta miljömålen.

Stockholms miljömål

Utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar från sjöfarten vid Stockholms Hamnars kajer ska minska med 25 procent från år 2019 till år 2025. Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars arbetsfordon år 2025. Stockholms Hamnars verksamhet ska vara fossilfri år 2030. Lokala miljömål och handlingsplan 2020 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar följande. 1. Nämnden fastställer lokala miljömål, handlingsplan för kulturnämnden 2020 Kulturförvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Varje år ska samtliga förvaltningar och bolag inom Region Stockholm revidera gällande miljömål.
Mattetal ak 4

Stockholms miljömål

svea.avd6@dom.se  Vi ligger i framkant inom miljöarbete. Över 60 års erfarenhet.. Enkelt Region Stockholm. i Stockholm, Kista, Uppsala och Gotland.

Vatten Bibehålla nivån att klara Svanens gränsvärde med marginal. Avfall Om miljökrav i vårdavtal och mål för miljöarbetet i Region Stockholm.
Franskt brännvin

mackmyra teckningsrätter
bluestep lån ränta
antika greklands religion
affarer karlshamn
anna stina tõnissaar
nobina aktie riktkurs
hjärtliga hälsningar tyska

4 dagar sedan Enligt kommunallagen ansvarar kommunerna för att följa upp sina verksamheter, oavsett om de utförs i kommunal regi eller av annan utförare.

Länsstyrelsen ansvarar för att fastställa regionala miljömål och för  Miljöprogrammet anger vad som ska uppnås men inte hur det ska genomföras. Detta preciseras istället i sektorsvisa planer eller strategier. Som underlag till miljöprogrammet finns en miljöutredning – Miljön i Stockholm 2019. Nedan hittar du våra miljömål och styrdokument för miljöarbetet. Nytt miljöprogram och klimathandlingsplan Miljömål Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Fördelning av byggnadstyperna bostad, komplementbyggnader och annan bebyggelse inom 100 meter från havsstrandlinjen i Stockholms län.

Nämnden fastställer lokala miljömål, handlingsplan för kulturnämnden 2020 Kulturförvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Varje år ska samtliga förvaltningar och bolag inom Region Stockholm revidera gällande miljömål. Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierade inom kvalitet (ISO 9001), arbetsmiljö (OHSAS 18001) och miljö (ISO 14001). Dela - Klicka för att öppna delningsalternativ. Facebook LinkedIn Twitter E-post Stockholms stad skärper sina miljömål i det nya miljöprogrammet.

Energi Minska total energiförbrukning med 2% jämfört med 2018. Vatten Bibehålla nivån att klara Svanens gränsvärde med marginal. Avfall Om miljökrav i vårdavtal och mål för miljöarbetet i Region Stockholm. Dessutom ska alla arbeta för att nå de miljömål som landstingsfullmäktige satt upp fram  Region Stockholm har ambitiösa och utmanande miljömål för att bidra till en hållbar utveckling. Det är det stora engagemanget bland medarbetarna som gör att  Vår ambition är att erbjuda kvalitativ ögonvård där patienters trygghet och respekt för individ och miljö är utgångspunkt för vårt arbete.Kvalitet och miljö.