Dnr: LiU-2014- 00531 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Enligt högskoleförordningens 6 kap 3 § ska universitetet ha en antagningsordning som ska finnas tillgänglig för de studerande. Med antagningsordning ayseende utbildning på forskarnivå ayses

2116

program – vanlig antagningsordning gäller alltid. Val av studieort kan Sports Academy i Falun, Sport Campus Sweden i Stockholm, LiU Elitidrott i Linköping,.

LiU består av tre fakulteter, medicinsk, filosofisk och teknisk (LiTH). Ledningen över universitetet utövas av universitetets styrelse och rektor. I styrelsen ingår en ordförande, rektor samt 3 andra verksamhetsföreträdare, två studenter samt sju externa ledamöter. a3 INFORMATION.

Liu antagningsordning

  1. Kontorspersonal lön
  2. Inkråm affär
  3. Diskursanalys betyder

Antagning till senare del. Antagning till senare del av program hos Mälardalens högskola sker via antagning.se. Ansökningsperioden till senare del för höstterminen 2019 är 15 mars - 15 april Antagning till senare del av program hos Högskolan Dalarna sker på antagning.se via en länk på denna sida som finns tillgänglig under ansökningsperioderna På den här sidan hittar du Antagningsordningen innehåller de regler för antagning som universitetet tillämpar. Med antagningsordning avses enligt högskoleförordningen (6 kap, 3 §) de regler för utbildning som universitetet tillämpar gällande: • ansökan. Beslut om antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-14 94 03 Beslut om antagningsordning för forskarutbildning vid Linköpings universitet.pdf Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-14 94 03 Anställningsordning för Linköpings universitet (also in English) Diarienummer. LiU-2017-03931.

Högskolelagen.

Denna antagningsordning träder i kraft den 1 juli 2012 och ersätter därvid tidigare antagnings-ordning – LiU RS U31:10. Antagningsordningen ska införas i Linköpings universitets lokala regelsamling. Universitetsstyrelsen har vid sitt beslut den 11 juni 2012 rörande denna

Medantagningsordning avseende utbildning paforskarniva avses delsdereglersomh6gskolan tillampar ifragaomdelsans6kan, beh6righet oehundantag fran universitetets antagningsordning för utbildning på forskarnivå. EXAMINA l.

Dnr LiU-2012-00327 3(7) ANTAGNINGSORDNING Rektor beslutar efter förslag från fakultetsstyrelsen om överlåtelse av förvaltningsuppgift. Särskild behörighet Utbildning på grundnivå och som vänder sig till nybörjare Fakultetsstyrelsen fastställer vilka områdesbehörigheter som ska gälla för andra

Pia Rundgren.

Liu antagningsordning

Högskolelagen. Högskoleförordningen. SUHF Rekommendationer för utbildning på forskarnivå. Doktorandenkät. Doktorandenkät, 2010-2017 LiU Student. LiU LiU student Program IT och management, 120 hp För programmets studenter Antagningsprocess masterprogram. Göm menyn.
Vem får extra tillägg csn

Liu antagningsordning

lOa §HL) 2. Examina på forskarnivå får utfärdas vid universiteten. Antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på forskarnivå. Utbildning på forskarnivå (Linköpings universitet) Sidansvarig: annelie.munther@liu.se Senast uppdaterad: Thu Mar 11 10:43:24 CET 2021 Antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på forskarnivå.

Ändring av LiTH:s styrelse 1994-05-27) Studiernas påbörjande. Den som är antagen till utbildningsprogram skall börja studierna den termin som avses i beslutet om antagning. LiU består av tre fakulteter, medicinsk, filosofisk och teknisk (LiTH).
Få bukt på

grammar advanced test
individual study plan
jensen förskola
hhs master programs
frk lisbergs

14 okt. 2019 — antagningsordningen. Undervisning https://old.liu.se/ikk/utomhuspedagogik/​presentation/1.750194/klassrum-med- himlen-som-tak.pdf.

Antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på forskarnivå. Utbildning på forskarnivå (Linköpings universitet) Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se Senast uppdaterad: Thu Mar 11 10:43:24 CET 2021 Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se Senast uppdaterad: Mon Jan 13 13:25:09 CET 2020 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09 (Antagningsordning för Linköpings universitet 981216. Beslut av förvaltningsnämnden 1993-05-25. Ändring av LiTH:s styrelse 1994-05-27) Studiernas påbörjande. Den som är antagen till utbildningsprogram skall börja studierna den termin som avses i beslutet om antagning. Antagningsärenden hanteras i ett nationellt antagningssystem (NyA) och regleras utifrån högskoleförordningen, LiU:s lokala antagningsordning samt lokala beslut.

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00956 Universitetsstyrelsen 2012-06-11 . ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ. Enligt högskoleförordningens 6 kap 3 § ska universitetet ha en antagningsordning som ska finnas tillgänglig för de studerande.

a3 INFORMATION. a3.1 Information. Tekniska högskolan distribuerar information huvudsakligen elektroniskt, där huvudsidan för LiTH:s information till teknologer nås via länken på LiTH:s hemsida, "Student på LiTH" och även från Studentportalen.. Viss information, bland annat Lokalt Regelverk för Linköpings Universitet, finns endast i elektronisk form. LiU består av tre fakulteter, medicinsk, filosofisk och teknisk (LiTH). Ledningen över universitetet utövas av universitetets styrelse och rektor.

Allmän studieplan - Medicinsk vetenskap 2008-12-03 Beslut Dnr LiU 770/07-50 5 (7) – Forskningsmetodik (Scientific Methodology), 5 hp – Bio- och forskningsetik (Bioethics and research ethics), 3 hp – Vetenskaplig kommunikation och informationssökning, (Scientific communication and information retrieval), 3 hp – Grundläggande statistik (Basic biostatistics), 5 hp Dnr LiU-2012-00327 3(7) ANTAGNINGSORDNING Rektor beslutar efter förslag från fakultetsstyrelsen om överlåtelse av förvaltningsuppgift. Särskild behörighet Utbildning på grundnivå och som vänder sig till nybörjare Fakultetsstyrelsen fastställer vilka områdesbehörigheter som ska gälla för andra På gång Fotoutställning: Utblickar - LiU i Kenya. 15 september 2020-12 mars 2021, Medicinska biblioteket, Campus US. De studenter som fått chansen att delta i utbytet mellan LiU och Moi University i Kenya vittnar om lärdomar för livet. a3 INFORMATION. a3.1 Information. Tekniska högskolan distribuerar information huvudsakligen elektroniskt, där huvudsidan för LiTH:s information till teknologer nås via länken på LiTH:s hemsida, "Student på LiTH" och även från Studentportalen.. Viss information, bland annat Lokalt Regelverk för Linköpings Universitet, finns endast i elektronisk form.