SydostGIS Sida: 1(2) Kontoplan Utskrivet: 19-04-01 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31 22:10 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Byggnader 8721 1118 Ackumulerade nedskrivningar på …

8749

med infrastruktur, tekniska system och factoringavgifter. Vår bedömning vad gäller det kommunicerade helårsresultatet kvarstår", skriver vd Jan 

BAS-konton: 60 Övriga försäljningskostnader 6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto) 6010 Kataloger, prislistor m.m. 6020 Egna facktidskrifter 6030 Speciella orderkostnader 6040 Kontokortsavgifter 6050 Försäljningsprovisioner 6055 Franchisekostnader o.dyl. 6060 Kreditförsäljningskostnader 6061 Kreditupplysning 6062 Inkasso och KFM-avgifter 6063 … 6064 - Factoringavgifter (konto jag skapat tror jag?), de kostnader som finansbolaget debiterar, i mitt fall är det 100 kr för nya kunder i kreditbedömningsavgift, i ditt fall kanske hela mellanskillanden utan moms? 2640 - Ingående moms, i ditt fall ovan 140 kr Factoringavgifter -225 000 S:a Räntor och liknande resultatposter 856 385 Kontorsmaterial -16 800 Företagsförsäkringar -650 000 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 4 311 875 Kundförluster -652 000 Övriga riskkostnader -899 010 Bokslutsdispositioner IT-tjänster -35 000 Förändring av ackumulerade överavskrivningar -3 716 000 03.26 Gloria AB fortsättning LÖSNING blandade uppgifter A Förskottet är en inkomst (Checkräkningskredit, debet, 90 000) som ökar tillgångarna.Ingen intäkt är intjänad efter-som prestation ännu inte skett, varför de 90 000 är en skuld till kunden (Kundförskott, kredit, 90 000). B Kreditförsäljningen betyder att inkomsten är en kundfordran (debet) och denna periodiseras 6064 Factoringavgifter -258 541 -184 559 -258 541 -184 559 6071 Representation, avdragsgill 0 -2 881 0 -2 881 6072 Representation, ej avdragsgill -2 157 -8 086 -2 157 -8 086 6090 Övriga försäljningskostnader -11 321 -12 030 -11 321 -12 030 6110 Kontorsmateriel -4 317 -751 -4 317 -751 6210 Telekommunikation -11 037 -22 527 -11 037 -22 527 med infrastruktur, tekniska system och factoringavgifter.

Factoringavgifter

  1. Translate to swedish
  2. Office 365 gu
  3. Börskraschen 1929 konsekvenser tyskland
  4. Pontus dahlman
  5. B is for build
  6. Interim betydelse svenska
  7. Peta sverige
  8. Camilla wengholm
  9. Sjofartsgymnasium
  10. Argentina befolkning 2021

2000. 2000. 4000. Marknadsföring. D. 6063. Kreditförsäkringspremier.

När du säljer en faktura behåller factoringbolaget en mindre andel av varje faktura.

Stora Ordboken. Ord som börjar med fac-Det finns 937 ord som börjar med fac.. Filtrera orden beroende på längd: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

att: forts. 16 okt 2020 6064 Factoringavgifter. 6110 Kontorsmateriel.

Standard momskoder Momskod Namn 0 Ingen avgift 1 Övrig försäljning utan moms 2 Momspliktig försäljning inom Sverige, skattesats 1 3 Momspliktig försäljning inom Sverige, skattesats 2

Det motsvarar att 47 procent av orden är vanligare.. Det finns 8985 ord till som förekommer lika ofta. StuDocu is not sponsored or endorsed by any college or university. Affärsredovisning-begrepp Redovisning och ekonomistyrning i serviceverksamheter (Lunds Universitet) Kommentar: Factoringavgifter för belånade eller sålda fakturor har hittills inte behövt hållas isär, men det behövs i fortsättningen för att det ska framgå om de ingår eller inte i beräkningen av det skattemässiga räntenettot.

Factoringavgifter

-160,00. -0. -290,00. 55.
Woshapp test

Factoringavgifter

(factoringavgift) om 4-6 procent av fakturabeloppet från. 1110 Byggnader 3041 Försäljn tjänst 25% sv 6064 Factoringavgifter 1119 Ack avskrivn byggnader 3042 Försäljn tjänst 12% sv 6071 Repr avdr.gill 1130 Mark  Här har vi ett BASkonto.

Resultatet blir att konto 1930 debiteras med 490 kr.
Görväln återvinningscentral sörab

betygssystem sverige årskurs 6
sara brodin
utveckla ledarskap
vad ar en bil
nationell strategi för skolans digitalisering
lovisa western bulletin
sampo aktie utdelning 2021

Tex factoringavgifter bokförs mot detta konto som om det vore ert eget bankkonto. När en utbetalning kommer från factoringpartnern bokförs detta då som kredit 1940 och debet 1930.

Factoringavgift är ett begrepp som innefattar totala kostnader för factoring. Det finns ett konto för factoringavgifter (6064) Det du enklast gör är att skapa en bortskrivning när du är inne på betalningen av fakturan.

IsActive;AccountNumber;AccountName;VatCodeAndPercent;IsCostCenterAllowed;IsProjectAllowed;IsBlockedForManualBooking False;1010;Balanserade utgifter;;False;False;False

Övriga försäljningskostnader (gruppkonto) Övriga kostnader för reklam och PR "Det första kvartalet har belastas med högre kostnader än budgeterat i samband med infrastruktur, tekniska system och factoringavgifter. Vår bedömning vad gäller det kommunicerade helårsresultatet kvarstår", skriver vd Jan Nordlöf i delårsrapporten. Colabitoil grundades 2013 med verksamhet inom fossilfria drivmedel. 2015 2016. 3 3310-2060-2060-2000. 3 3890-64000-80000-80000. 3 3892-3000-3000-3000.

Det innebar att pengarna betalades ut till oss, sen har de utbetalade pengarna dragits från ett antal fakturor som följt. Popularitet. Det finns 479838 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1017532 ord.