Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.

4607

Arbetsprocessen är alltså det centrala i slöjden. Till den plockar vi de olika aspekterna. Det kan handla om en specifik teknik men också om hur 

Arbetsprocessen. Under  Slöjdens arbetsprocesser • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Eleven kan ge ​utvecklade. Slöjdens arbetsprocesser. • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar  Slöjdens arbetsprocesser.

Arbetsprocessen i slöjd

  1. Rakna lon 1
  2. Korkortsregister
  3. Stardoll server
  4. Boras textile museum
  5. Macrons frau

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter. Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg. Slöjdens arbetsprocesser.

årskurs tvåor under tre arbetsmoment: uppstart, arbetsprocess och avslut. […] Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. - Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och  Slöjd och hantverk – form och kultur kunna reflektera kring slöjden i världen fyra av områdena (​arbetsprocessen​, ​produkt, färg och form, rapport och.

Arbetsprocessen i slöjd. 15 februari, 2016. 15 februari, 2016. Jessica. Här är en film om hur vi bör och ska försöka arbeta på slöjden. YouTube. Textilbo. 110 subscribers. Subscribe.

Klicka på den första länken så hittar du dokumentet. Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg. Sl 4-6 Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Slöjd. • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,. • analysera och värdera arbetsprocesser 

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site.

Arbetsprocessen i slöjd

Säkerhet i Slöjden Lyrfågelskolan filmen här nedan. Filmen är till er alla och visar mer än bara själva arbetsprocessen.
Laboratory results

Arbetsprocessen i slöjd

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande. begreppslig förmåga. För slöjdens del är det främst den metakognitiva förmågan som behöver utvecklas förutom de ämnesspecifika förmågorna. ”Det betyder att lärarna i dessa ämnen ska utveckla och bedöma elevernas förmåga att värdera, anpassa och ha omdömen om sin egen arbetsprocess” (Svanelid 2011).

Arbetsprocessen kan vara fastslagen på förhand genom ritningar, mönster och instruktioner, den kan vara ett resultat av elevernas egna uppslag och idéer eller så kan den utgå från en uppgift eller en utmaning från läraren. Undervisningen i slöjd bidrar också till … Överväganden sker kontinuerligt under hela arbetsprocessen i slöjd. Som lärare är det väsentligt att vara medveten om hur olika typer av respons hänger samman med vad eleverna ges möjligheter att lära sig. Att exempelvis ensidigt ge eleverna instruktioner om hur de ska genomföra ett arbete ger dem erfarenheter av redskap, Slöjdens arbetsprocesser.
11 februarie 1866

den magiska formeln de bästa aktierna just nu
membuat diagram pareto excel
vinstdelning volvo
cykelled eskilstuna
skräddare trelleborg
sjobefal klass 7
careofcarl klädkoder

Vi går igenom mål och handlingar i slöjd inför IUP-samtalen. (6-9) Berättelser som inspirationskällor för eget skapande (6) Arkitektur, konst och design som inspirationskällor… (9) Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild… Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck… Hur symboler och färger används… och vad de signalerar… Helena Bäckström Skolår 8 SLÖJD – LPP - Återbruk Undervisningens utformning: Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker: Valfrihet då det gäller material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser: Planering Vad ska tillverkas. Formgivning. Eleven söker inspiration och d Slöjd 4-6, Skapa till exempel en film om: Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. Slöjd 7-9, Skapa till exempel en film om: Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycks-former. • Hantverk och slöjdtraditioner från 

In addition to these picture-only galleries, you   Yrket Trä- och metallslöjdlärare är kanske något för dig, som vill få utlopp för ditt intresse för att arbeta med händerna och skapa vackra saker i trä och/eller i  Du får följa med Marcus Vildir, slöjdlärare på Blommenbergsskolan i Hägersten utanför Stockholm.

• Utforskande av  Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion  anknytning till slöjd, hantverk och formgivning. - reflektera över arbetsprocesser slöjd som teori och tillämpning i relation till aktuell forskning  arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,. Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Slöjdens kärna, förmågor &  Slöjdens arbetsprocesser. Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer; Hur färg, form  Arbetsprocessen är alltså det centrala i slöjden.