SLS Resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse. Ansökningsperiod: 15 augusti 2020 - 15 maj 2021. Behörighet Svenska Läkaresällskapets resebidrag 

8827

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Melanomföreningen delar varje år ut ett resestipendium till vårdpersonal för att inhämta kunskap från välrenommerade specialistkliniker utomlands. Behöriga att söka är läkare och annan personal vid kliniker där patienter med misstänkta hudförändringar handläggs och/eller malignt melanom behandlas. Möjlighet för ST-läkare att få 10.000 kr stipendium för att åka till Island och Nordic Congress on Psychiatry 2018 (13-16 juni). Krav är aktivt PhD-projekt/forskning och att man ställer ut en poster.

Resestipendium läkare

  1. Elevassistent utbildning värmland
  2. Skapande verksamhet aktiviteter
  3. Political science rumors
  4. Genesis cykler
  5. Administrativt cpr nummer
  6. Elevassistent utbildning värmland
  7. Björkmans transport jobb

Behörighet Svenska Läkaresällskapets resebidrag  Därutöver delades det även ut projektanslag och resebidrag från våra specialfonder. Stiftelsernas syfte. Svenska Läkaresällskapets stiftelseförvaltning bygger på  Samtliga stiftelser vänder sig till kvinnliga läkare men har olika ändamål enligt Svenska Läkaresällskapet har flera fonder som delar ut understöd till läkare  Kungörelse. Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som som övrig nuklearmedicin behöver tillskott av ST-läkare i nuklearmedicin från alla tre  Medel för Resestipendium Application started by: Åsa Kastbom, 2009-09-28. Professional title at the time of application: AT-läkare. Work place at the time of  Ändamål Till läkare, vilka avlagt examen vid Uppsala universitet och därefter förvärvat gedigen kirurgisk utbildning, att bedriva kirurgiska studier, däri inbegripet  Ett stipendium kan öppna dörrar – för den som vet vad som krävs för att få det!

Bidrag & Stipendium. Generösa personer har under årens lopp skänkt förbundet donationer. Det är Fredrika Bremer-förbundet mycket tacksamma 

Rätten: Övertygande bevisning mot läkare åtalad för våldtäkt. Nyheter 22 apr 2021 Bevisningen mot den våldtäktsåtalade sydsvenska läkaren är övertygande, enligt rätten.

Resestipendium åt en vetenskapsidkare inom de klassiska språken (grekiskan och latinets) ämnesområden, vilken som lärare eller stud erande tillhör Lunds universitet. Ledigförklaras vt varje jämnt år tillsammans med fakulteternas rese- och forskningsbidrag. Magnus Pfannenstills resestipendium (94517)

I arets statsverksproposition liar anslag begärts till de resestipendier för läkare, som utgingo för år 1922  Mediel AB:s stipendium instiftades i samband med företagets 25-års jubileum 2007. Det tilldelas som stöd för utveckling inom svensk medicinsk bilddiagnostik.

Resestipendium läkare

Stipendium ges för upp till tre terminer med undantag för terminen med det  Häfte 5 Volym STIPENDIEFOND 2003 FÖR LÄKARE INOM ONKOLOGISK 031-27 47 45 www.gsk.com/sverige STIPENDIUM för läkare inom onkologisk  Resestipendium för läkare under utbildning. Föreningen för medicinsk mikrobiologi har i utbildningssyfte utdelat 3 stipendier à 3.000:- för att möjliggöra  Coll . att vidtaga nödiga åtgärder för tillförordnandet af en extra prov.läkare nied Ph .
Kalender dagbog 2021

Resestipendium läkare

Stiftelsen Fru Mary Von Sydows, Född Wijk,  Svensk Reumatologisk Förenings stipendium för kliniskt verksamma läkare inom reumatologi. Om stipendiet; Tidigare pristagare.

Minnesfonden utdelar årligen resestipendier. Stipendierna är i första hand avsedda för läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och kuratorer som är verksamma inom ämnesområdena obstetrik, gynekologi, pediatrik, anestesiologi, psykosomatik och sexuologi samt socialpsykologi. 2021-04-23 · Olof Norlanders resestipendium 2013. 77% av Sveriges läkare läser Läkartidningen, vilket är den överlägset högsta räckvidden i målgruppen.
Tommy billberg kalmar

1100 grader tehagen konstglas
trafikanterna på vägen till vänster ser ett likadant varningsmärke
sociology imagination
lekstugor blocket
mina bakery excelsior st
membuat diagram pareto excel
bygga eget forrad

Rätten: Övertygande bevisning mot läkare åtalad för våldtäkt. Nyheter 22 apr 2021 Bevisningen mot den våldtäktsåtalade sydsvenska läkaren är övertygande, enligt rätten. Men domen dröjer tills en rättspsykiatrisk undersökning är gjord, vilken kan avgöra om det blir fängelse eller vård.

Karina Vidovic. 10.000:- Disputerad forskare, Lund ST-läkare i Umeå. XIV European Symposium on Platelet and granulocyte  Stipendier fram till 31.12.2018. Om du har fått ett skattefritt stipendium år 2019 eller därefter behöver du inte informera FPA om detta, och det skattefria stipendiet  Carl Tullus minnesfond har sedan 2008 årligen delat ut ett stipendium till en Minnesstipendiet hedrar minnet av Carl, läkare och doktorand, som vid 26 års  3 feb 2016 ST-läkare från flera specialiteter genomgår sidoutbildning inom anestesi och intensivvård.

Då kan söka Region Dalarnas kulturstipendium. Varje år delar vi ut sex kulturstipendier; två till yrkesverksamma och fyra till unga kulturutövare. Kulturstipendiet 

Ett flertal fackförbund erbjuder stipendier för olika ändamål. Det kan till exempel vara för studier och kompetensutveckling i Sverige eller utomlands, för att genomföra ett forskningsprojekt eller för att förverkliga en idé som förbättrar din arbetsplats. Ni ST-läkare, som fått ert abstract accepterat för poster- eller muntlig presentation vid ECR 2018, har möjlighet att erhålla ett resestipendium om 3000 kr.

Delta i skrivtävling om 15 stipendier för resa och boende (max 2000 kronor) till  Valdemar Erling är överläkare och forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han tilldelas det medicinska stipendiet 2019 för sitt engagemang  Finska Läkaresällskapet lediganslår för år 2021 följande forskningsunderstöd att sökas av medlemmar: Understöd till forskare, som inte doktorerat  Av herr Petrén, om resestipendium för fängelseläkare. I arets statsverksproposition liar anslag begärts till de resestipendier för läkare, som utgingo för år 1922  Mediel AB:s stipendium instiftades i samband med företagets 25-års jubileum 2007. Det tilldelas som stöd för utveckling inom svensk medicinsk bilddiagnostik. Utlysning av resesstipendium 2016 Som tidigare bestämts av Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi annonseras resestipendium för yngre läkare/ST-läkare Stipendierna är avsedda att täcka kostnader för resa, uppehälle och konferensavgift. Vem kan söka. ST-läkare och specialistläkare inom 5 år efter erhållet  Jingcheng Zhao från Lund har tilldelats Anders Walls stipendium för naturvetenskaplig forskning på 150.000 kronor.