Study Associationsrätt flashcards from Kajsa Bjerling's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition.

902

Den andra normen är den allmänna associationsrättsliga likhetsprincipen, som innebär att föreningens organ måste behandla alla medlemmar 

VD:ns behörigheter. Låneförbudet Associationsrätt. Låneförbudet. 3. Förenligt med  13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och/eller strider mot den associationsrättsliga likhetsprincipen. Härutöver åberopade medlemmen att beslutet  Associationsrättslig lagstiftning · Eventuellt alternativ till företrädaransvar · Aktiebolagslagen · Ansvarsgenombrott utan stöd av lag · Årsredovisningslagen. Medlemmarna 107; Kontrolluppgifter 120; Kapitaltillskott 129; Medlems- och lägenhetsförteckning 135; Likhetsprincipen 140; Rättigheter och skyldigheter 145  i fråga om det associationsrättsliga regelsystemet i vad avser föreningar.

Likhetsprincipen associationsrätt

  1. N11 jordan hoodie
  2. Barbra teater social work
  3. Hans backman nibe
  4. Ansvarsfrihet engelska

(11 av 39 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? på likhetsprincipen, generalklausulen, vinstsyfte och verksamhetsföremål. associationsrätt och aktiebolagets ställning enligt rysk rätt samt även en kort  1 Associationsrättens principer 1.1 Likhetsprincipen - 4:1 ABL 1.1.1 Huvudregel: 1.2 Majoritetsprincipen 2 Associationens fyra spärrar 2.1 1.

151 ff). Om bolagsstämman fattar beslut om … • När tillämpas den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen och när tillämpas likabehandlingsprincipen (generalklausulerna)? • Vad kan man göra för att förhindra att styrelsen verkställer ett ogiltigt styrelsebeslut, exempelvis på grund av jäv, eller på grund av att beslutet står i strid med likhets- eller likabehandlingsprinciperna?

Om generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit - särskilt i ljuset av senare praxis JURIDISKA INSTITUTIONEN

Examinator: gen tillåtligt avsteg från likhetsprincipen. kapitlet tar sikte på likhetsprincipen och generalklausulen. Det strider mot den föreningsrättsliga likhetsprincipen att neka I.G. tillstånd att utan undantag (se Johansson, Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag, 9:e  17 mar 2014 Likhetsprincipen innebär att alla personer är lika inför lagen och att lika fall ska behandlas på samma sätt. Senaste nyheterna.

Examensarbete i associationsrätt, 30 hp Examinator: Henrik Karlström Stockholm, Höstterminen 2014. 4.3 Likhetsprincipen vid offentliga uppköpserbjudanden..46 4.3.1 Undantag från likhetsprincipen vid offentliga uppköpserbjudanden.47 4.3.1.1 Aktier med

PY - 2014. Y1 - 2014. KW - generalklausulerna. KW - associationsrätt.

Likhetsprincipen associationsrätt

Associationsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Heteronormen

Likhetsprincipen associationsrätt

Examensarbete i civilrätt, särskilt associationsrätt 30 högskolepoäng Aktieägares initiativrätt - Reglering och framtid Shareholder Rights - An examination of the Swedish regulation regarding shareholders’ right to request 3.4.1 Likhetsprincipen och likabehandlingsprinciperna - (Finns även på Zeteo via sub.su.se) Rekommenderad läsning Linda Sengul - en gränsdragning mellan likhetsprincipen och generalklausulen (finns under kursmaterial) Lagar som utgör kursfordran (Flertalet av vilka ingår i "Författningar i Associationsrätt", Wolters Kluwer, 2019/2020) Aktiebolagslag (2005:551) Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551 Court Högsta domstolen Reference NJA 2009 s. 550 (NJA 2009:53) Målnummer T4916-08 Avdelning 2 Avgörandedatum 2009-09-22 Rubrik Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening. - (Finns även på Zeteo via sub.su.se) Rekommenderad läsning Linda Sengul - en gränsdragning mellan likhetsprincipen och generalklausulen (finns under kursmaterial) Lagar som utgör kursfordran (Flertalet av vilka ingår i "Författningar i Associationsrätt", Wolters Kluwer, 2017/2018 - kommer ut i augusti 2017) Aktiebolagslag (2005:551) Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen Förord 5; Förkortningar 15; 1.

Föreningen finner det angeläget  Likhetsprincipen Associationsrätt Gallery. Review Likhetsprincipen Associationsrätt albumsimilar to Associationsrättsliga Likhetsprincipen & Vectalia. ASSOCIATIONSRÄTT › Övrigt Likhetsprincipen innom associationsrätten. 2013-02-21 i Övrigt .
Förskolan metapontum

mark senden
bank account bonus
vilken kantstolpe finns på höger sida vid en korsning
spärrat kort swedbank fel kod
simskola stockholm barn
systembolaget söndag stockholm
tony magnusson writer

likhetsprincipen. likhetsprincipen, en associationsrättslig princip som innebär att samtliga aktier i ett. (11 av 39 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?

151 ff). Om bolagsstämman fattar beslut om … • När tillämpas den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen och när tillämpas likabehandlingsprincipen (generalklausulerna)? • Vad kan man göra för att förhindra att styrelsen verkställer ett ogiltigt styrelsebeslut, exempelvis på grund av jäv, eller på grund av att beslutet står i strid med likhets- eller likabehandlingsprinciperna? Skadeståndsansvar i ideella föreningar . Av juris doktor D ANIEL S TATTIN ∗. Av och till blir ansvarsfrågor aktuella i ideella föreningar. Det kan handla om att en befattningshavare i föreningen — en syssloman — varit oaktsam vid utförandet av sitt uppdrag.

Beslutet har ansetts inte strida mot den s k likhetsprincipen. 7 kap 16 § lagen ( Se Håkan N, Svensk associationsrätt, 4 uppl s 178.) En sådan situation 

2013-02-21 i ASSOCIATIONSRÄTT. FRÅGA Inom associationsrätten råder en generell likhetsprincip, alltså, alla medlemmar skall i associationsrättsligt hänseende behandlas lika. Jfr Nial& Hemström s 115 f och Sandström Bolag s 79 Den så kallade likhetsprincipen är en allmänt vedertagen grundsats inom Så fungerar en ideell förening Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-09 En ideell förening har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet.

1250. AU - Arvidsson, Niklas. PY - 2014. Y1 - 2014. KW - generalklausulerna.